| AKTUALITY | PŘIHLÁŠKY | PROPOZICE | HISTORIE | FOTO | VÝSLEDKY | DOJMY | SPONZOŘI |
     
 
Název: Rampušák 2014 - Vládce Orlických hor
Termín: 21. červen 2014 - 18.ročník
Pořadatel: Cykloklub Rampušák, Jedlí 76, 789 92, IČO 60339063
Prezentace: Štíty - Kulturní dům - v pátek 20.6. 2014 od 17,00 do 22,00hod,
v sobotu 21.6. od 6.00 - 8.30 hod.
V sobotu 21.6. –registrace+výdej startovních čísel v době od 6.00 – 8.30 Hod.
Při příchodu po 7:00 pořadatelé negarantují včasné odbavení závodníků před startem!
Registrovat je se však možné až do času prvního startu
Plánek náměstí ve Štítech:
Start: Štíty - náměstí - silnice /180 km/8:30, silnice /130 km/ 9:00, horská kola /30+60 km/ v 9:15
Cíl: Štíty - náměstí. Slavnostní vyhlášení výsledků v 16. hodin, časomíra končí v 17:00. Večer velká diskotéka rádia „Evropa 2“
Startovné:
 Do 7.6.Do 16.6.Při prezentaci 20. a 21.6. 2014
MTB30250300350
MTB60450500600
SILNICE130,180450500600
 Při startu více jak 6.závodníků z jednoho oddílu sleva 50,-Kč/osoba k danému termínu přihlášení  
 Platby startovného po 16.6.2010 - POUZE HOTOVĚ PŘI PREZENTACI.
STARTOVNÉ SE NEVRACÍ
Trasy: Silnice 130 km - podrobnosti o trati
Silnice 180 km - podrobnosti o trati
Horská kola - 30 nebo 60 km (trasu nutno uvést na přihlášce) - podrobnosti o trati
Ceny: Pamětní a věcné ceny pro prvních pět v hlavních závodech (180 a 60 km), v ostatních vyhlášených kategoriích pro první tři.
Tombola startovních čísel po slavnostním vyhlášení.
Občerstvení: Na silniční trati 180 km třikrát, 130 km dvakrát, MTB - 60 km třikrát, 30 km dvakrát
V cíli pro všechny teplé jídlo (guláš, těstoviny) a další občerstvení - POUZE DO 18 HODIN
Doplňte energii s výrobky
Kategorie: Silnice 180 km - M (muži, ročník 1996 a starší), V – 40 (nad 40 let, ročník 1974 a starší), V – 50 (nad 50 let, ročník 1964 a starší), Ž (ženy)
Silnice 130 km - M1 (muži, ročník 1996 a starší), V - 40 (nad 40 let, ročník 1974 a starší), V – 50 (nad 50 let, ročník 1964 a starší), Ž1 (ženy)
MTB 60 - M (muži, ročník 1996 a starší), V - 40 (nad 40 let, ročník 1974 a starší), V - 50 (nad 50 let, 1964 a starší), Ž (ženy)
MTB 30 – junioři a juniorky do 18 let, muži (ročník 1996 a starší) a ženy.
Přihlášky: On-line prostřednictvím internetu:
PŘIHLÁSIT DO ZÁVODU
Písemné přihlášky poštou či mailem - !!! Přihlášku ve formátu .doc najdete ZDE !!!
Druhy plateb - Bankovním převodem, poštovní poukázkou do 16.6.2008, hotově - 20.6. a 21.6. u prezentace
Název účtu:Cykloklub Rampušák
Číslo účtu:3519435389/0800
Variabilní symbol - vaše rodné číslo (pozor u online přihlášky generuje variabilní symbol přímo systém Sportchallenge)!
Platíte-li jedním příkazem,nebo dokladem za více osob,je nutné uvést v kolonce „ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE“-jména osob a rodná čísla za které platíte!! Kopii dokladu vlepte na přihlášku, originál vezměte k prezentaci (vyřešení případných nejasností).
Platíte-li jedním dokladem za více osob, vložte všechny přihlášky do jedné obálky.
Přihlášky zašlete na adresu: Ing. Jiří Jelínek Nákladní 335 Štíty 789 91
Informace: Ředitel závodu - Ing. Jiří Jelínek tel.605 800 775
E-mail: info@hrany-jelinek.cz
Ubytování: INFOCENTRUM ŠTÍTY tel.583440109 e-mail:info@stity.cz www:www.stity.cz
  Pohostinství na Kocandě: 739 045 305
  Heroltická s.r.o.: 724 892 700
Podmínky závodu: Ochranná přilba je pro všechny účastníky povinná! Závod se jede za plného silničního provozu, jehož pravidla se účastníci zavazují dodržovat a start na vlastní nebezpečí stvrzují svým podpisem v přihlášce k závodu. Pořadatelé doporučují všem účastníkům lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí jakékoliv škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Účastník závodu podpisem/elektronickým podáním přihlášky stvrzuje, že bere na vědomí všechny výše uvedené skutečnosti
Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
 
     
Designed by Marek Rýznar